Документација је доступна на следећим линковима:

Линк: Крајња спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

Линк: Коначни примери XМЛ датотека по UBL 2.1 стандарду