Ажурирани примери XML датотека по UBL 2.1 стандарду од 07.06.2023.

Ажурирани примери XML датотека по UBL 2.1 стандарду доступни су за преузимање за следеће типове докумената:

 

 1. Авансна фактура
 2. Фактура са ослобођењем ПДВ-а
 3. Фактура за јавну набавку
 4. Фактура
 5. Књижно одобрење 
 6. Књижно задужење
 7. Коначна фактура
 8. Одобрење у периоду
 9. Одобрење више фактура
 10. Фактура са прилогом
 11. Фактура са попустима
 12. Анулирање
 13. Фактура са валутом
 14. Књижно одобрење по основу смањења аванса