Спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

Овај документ даје спецификацију за приступ путем апликативног интерфејса.


Техничка спецификација апликативног интерфејса је саставни део имплементације апликативног интерфејса и одржава се тако да увек буде усаглашена са одговарајућом верзијом имплементираног система.