Крајња спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

Овај документ даје крајњу спецификацију за приступ путем апликативног интерфејса.


Крајња техничка спецификација апликативног интерфејса је саставни део имплементације апликативног интерфејса и одржава се тако да увек буде усаглашена са одговарајућом верзијом имплементираног система.