Подношење захтева за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника

На основу члана 13. став 3. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, број 44/21 и 129/21) и Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Сл. гласник РС”, бр. 69/21 и 132/21) од 1. фебруара 2022. године примењује се поступак за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника.

Сви заинтересовани субјекти позивају се да преузму следеће датотеке:

Уз захтев и изјаву подносе се и докази о испуњености услова:

1. докази о испуњености услова:
a) да је правно лице регистровано у Републици Србији;
б) да на дан подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по основу обављања делатности, које утврђује Пореска управа;
в) да нема законског или осталог заступника који је правноснажно осуђен за кривично дело против имовине, привреде, безбедности рачунарских података, државних органа, правног саобраћаја и против службене дужности;
г) да као правно лице није правноснажно осуђено за кривично дело;

    2) општи услови пружања услуга;

    3) интерна правила;

    4) акт о безбедности ИКТ система.

Испуњеност услова из члана 2. став 1. тачка 6) Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарство финансија проверава по службеној дужности.

Доказе о испуњавању услова из члана 2. став 1. тач. 1)–3) Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарство финансија прибавља по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева.

Захтев за добијање сагласности

Контакт центар: 011 7777 600

Важно

Да бисте успешно поднели захтев, потребно је:

1. попунити сва понуђена поља у форми;
2. да образац Захтева за добијање сагласности Министарства финансија за обављање послова информационог посредника буде потписан од стране овлашћеног лица;
3. да прилози буду документа у формату који је у широкој употреби (ПДФ, ЈПГ, ЈПЕГ);
4. да укупна величина прилога не прелази 25 мегабајта

Напомена: у случају да правно лице има више од једног заступника, неопходно је поднети уверење Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности за сваког понаособ. У овој ситуацији или од више уверења направите један документ за слање, или приликом слања (дугме „Преглед“) једноставно изаберите више докумената одједном и тако их похраните.