Укинута је функционалност аутоматског селектовања поља ”Пошаљи у ЦРФ” на основу категорије примаоца фактуре.

 

Субјекти су у обавези да самостално обележе поље ”Пошаљи у ЦРФ” уколико је неопходно регистровати обавезу у Централном регистру фактура. 

 

Наведена измена је произвела следеће корекције у Крајњој спецификацији апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура:

 

       -       /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload.

       Наведена измена је приказана на страници 6.

       -       /api/publicApi/sales-invoice/ubl.

      Наведена измена је приказана на страници 7. 

      -       Додата је шема SendToCir.

      Наведена измена је приказана на страници 75.