Обуке за привреду и јединице локалне самоуправе су планиране у периоду од јуна – децембра 2021. године.