Народна Скупштина Републике Србије је усвојила Закон о електронском фактурисању,који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 44/2021 од 29. априла 2021. године.

Ступање на снагу и почетак примене:

Закон је ступио на снагу 7. маја 2021. године.

Почетак примене Закона је одложен и посебно регулисан за субјекте јавног сектора и субјекте приватног сектора.