Позивамо заинтересована лица да присуствују конференцији на којој ће Министарство финансија представити активности које се односе на измене правног оквира из области електронског фактурисања као и значајна техничка унапређења чија се имплементација очекује у наредном периоду.

Теме конференције:

 

  • Измене у корисничким подешавањима;
  • Нове пореске категоријe и шифре;
  • Електронско евидентирање претходног пореза;
  • Унапређења Појединачне и Збирне евиденције ПДВ.Конференција ће се одржати у згради Министарства финансија (Кнеза Милоша 20, Београд), 11. јула 2024.године са почетком у 14 часова.