Министарство финансија 28. октобра 2021. године, у 12 часова, организује вебинар на тему "Регистрација на Систему Е-фактура и додељивање овлашћења унутар компаније", у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС", бр. 44/2021) од 1.1.2022.


Вебинар је намењен субјектима јавног сектора, субјектима приватног сектора, добровољним корисницима Система Е-фактура, као и свим осталим заинтересованим лицима. Оквирно време трајања вебинара је између 60 и 90 минута.

Консултант ће учеснике детаљно информисати о:
-потребама поседовања квалификованог електронског сертификата или двофакторске аутентикације;
- потреби отварања корисничког налога на Порталу за електронску идентификацију;
- процедури по којој искључиво законски заступник региструје компанију на Систему Е-фактура;
- изменама на Систему Е-фактура;
- начину на који субјекат јавног сектора, субјекат приватног сектора и добровољни корисници региструју компанију на Систему Е-фактура;
- корацима помоћу којих законски заступник додељује администраторска овлашћења унутар компаније.


Агенда вебинара:
Пријава квалификованим електронским сертификатом;
Пријава двофакторском аутентикацијом;
Отварање налога на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат јавног сектора;
Отварање налога за компанију на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат приватног сектора;
Отварање налога за добровољне кориснике Система е-фактура;
Додељивање овлашћења унутар компаније на Систему Е-фактура, након регистрације.

Линк за приступање вебинару: Вебинар

Сва питања учесници ће моћи да поставе путем адресе електронске поште: podrskaefaktura@mfin.gov.rs

Одговори ће бити објављени на порталу www.efaktura.gov.rs