Правилник о изменама и допунама Правилника о електронском фактурисању донет је и објављен у Службеном гласнику бр. 116/23 26. децембра 2023. године.

 

Правилник ступа на снагу 1. јануара 2024. године, осим одредаба члана 6. које се односе на податке које садржи листа корисника система електронских фактура, које ступају на снагу 1. марта 2024. године.