У циљу побољшања перформанси система електронских фактура, приликом следећег ажурирања СЕФ (3.4.9) планиране су измене за кориснике који систему приступају путем апликативног интерфејса (API) које се односе на позивање метода за преузимање идентификатора (ИД) фактура (са стране пошиљаоца и примаоца), и то тако што ће бити уведено обавезно навођење датумског опсега.

 

Реч је о методама:

  • publicApi/sales-invoice/ids
  • publicApi/purchase-invoice/ids

 

Конкретна логика која ће бити примењена гласи:

 

  • ако је постављен само крајњи датум опсега (date to) - корисници добијају фактуре само за период од месец дана пре наведеног датума,
  • ако је постављен само почетни датум опсега (date from) - корисници добијају фактуре само за период од месец дана од наведеног датума,
  • ако се поставе оба датума, а период је дужи од месец дана - враћени резултат ће бити исти као да није постављен почетни датум (date from) (односно фактуре за период од месец дана пре крајњег датума – date to),
  • ако се поставе оба датума, а период је до месец дана - као резултат биће враћене фактуре за тај период,
  • ако није постављен ни један датум - вратиће се фактуре само за период од последњих месец дана.

 

Следеће ажурирање СЕФ 3.4.9 на DEMO okружењу планира се за 23.11.2023.