Обавештавамо кориснике Система електронских фактура (СЕФ) да ће 8. августа 2023. године на демо окружењу (https://demoefaktura.mfin.gov.rs) постати доступна верзија СЕФ 3.4.4. у којој ће, поред осталог, бити промењена валидација броја децимала у јединичној цени добра, односно услуге у ставкама електронске фактуре.

 

Од верзије 3.4.4. наведени податак биће могуће исказати уносом до највише четири децимале.

 

По претходној најави, верзија 3.4.4 ће од 11. августа 2023. бити на продукционом окружењу.

Важна напомена за све кориснике који користе Систем електронских фактура преко апликативног интерфејса (API):

 

Наведена измена односи се на следеће API endpointе за слање фактуре:
/api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload
/api/publicApi/sales-invoice/ubl

 

Приликом слања XML фактуре на овe endpoint-e, поменута нумеричка вредност се уноси у овим линијама у UBL-у:

  • /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment)
  • /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount (Credit note)

 

У случају да унета вредност садржи више од 4 децимале, корисник ће добити поруку грешке: „Invoice line price amount has more decimals than permitted“.

 

Посебно указујемо да је потребно да се ERP системи корисника прилагоде тако да не ограничавају јединичну цену у ставкама на две децимале.

 

У свим осталим пољима за унос вредности неће бити измена – у складу са одредбама Правилника о електронском фактурисању, подаци о осталим износима могу бити исказани са највише две децимале.

 

Важно: након примене СЕФ 3.4.4. остаће валидиране на највише 2 децимале, као што је у тренутној верзији СЕФ, нумеричке вредности у линијама у UBL-у: 

  • /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment)
  • /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (Credit note).