Обавештавамо кориснике Система електронских фактура да ће 11. августа 2023. године бити пуштена у продукцију верзија 3.4.4. којом се мења валидација броја децимала у јединичној цени добра, односно услуге у ставкама електронске фактуре.

 

Од верзије 3.4.4. наведени податак биће могуће исказати уносом четири децимале.

 

Важна напомена за све кориснике који користе Систем електронских фактура преко апликативног интерфејса (API):

 

Наведена измена односи се на следећи API endpoint за слање фактуре: /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload.

 

Приликом слања XML фактуре на овај endpoint, поменута нумеричка вредност се уноси у овим линијама у UBL-у: 

-      /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment)

-      /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (Credit note)

 

У случају да унета вредност садржи више од 4 децимале, корисник ће добити поруку грешке: „entered value contains more than 4 decimals“.

 

Посебно указујемо да је потребно да се ERP системи корисника прилагоде тако да не ограничавају јединичну цену у ставкама на две децимале.

 

У свим осталим пољима за унос вредности неће бити измена – у складу са одредбама Правилника о електронском фактурисању, подаци о осталим износима могу бити исказани са највише две децимале.