Правилник о електронском фактурисању објављен је у Службеном гласнику Републике Србије бр. 47/23, 8. јуна 2023. године.

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2023. године.

 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС”, бр. 69/21, 132/21 и 46/22);

2) Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС”, бр. 69/21, 132/21 и 46/22);

3) Правилник о начину поступања Централног информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69/21 и 132/21).

 

Правилник о електронском фактурисању можете преузети овде.