Пример XML датотеке за документ о смањењу („књижно одобрење“) који се издаје по основу смањења аванса можете преузети путем следећег линка.