Ова ажурирана спецификација верзија од 31.03.2023. године, представља спецификацију употребе основног модела фактуре (енгл. Core Invoice Usage Specification - CIUS) у складу са стандардом SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.

Спецификација је намењена за фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији, а које се размењују путем система електронских фактура у складу са Законом који уређује електронско фактурисање.

У техничкој спецификацији код поља BT-156 додајемо напомену о употреби: "У случају банкарских накнада, провизија и камата, на почетку овог елемента треба да стоји „BNKTR:”, а након тога могу да следе додатни карактери који ближе идентификују предмет фактурисања."