Обавештење Министарства финансија о обавезама корисника система електронских фактура, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, број 138/22) доступно је у наставку.