Овај документ даје ажурирану оквирну спецификацију за приступ путем апликативног интерфејса.

 

Крајња техничка спецификација апликативног интерфејса је саставни део имплементације апликативног интерфејса и одржава се тако да увек буде усаглашена са одговарајућом верзијом имплементираног система.