Доступна је унапређена верзија Портала за електронски идентитет грађана (еИД). Нерезиденти приликом регистрације квалификованим електронским сертификатом могу самостално да промене адресу електронске поште на еИД порталу.

У складу са изменама, ажуриран је и документ Интерно техничко упутство, у поглављу које се односи на Приступање систему е-Фактура и регистрацију, с обзиром да се на Систем електронских фактура корисници пријављују путем еИД портала.

Ажурирано интерно техничко упутство можете преузети преко ЛИНКА