Од 16.12.2022 на Систему е-Фактура биће укинута АУТО опција за слање фактуре у ЦРФ преко API-а, тако да је неопходно да се експлицитно одреди да ли се фактура шаље у ЦРФ или не.