Због очекиваног повећаног броја евиденција и размене фактура на Систему е-Фактура почев од 01.01.2023, а у циљу обезбеђења стабилности и задовољавајуће перформантности система за све кориснике, од 01.01.2023 биће постављено ограничење броја API позива у јединици времена за сваки api кључ.

 

Иницијално ће ограничење бити постављено на максимално 3 API позива у секунди.

 

Остали позиви према одређеном API ће бити одбијени са HTTP статус кодом 429.

 

Поменути лимит је већ постављен на ДЕМО окружењу Система е-Фактура.