Инструкције о поступању субјеката јавног сектора по захтевима за исплату физичких лица можете пронаћи у документу у прилогу овог обавештења.