Обавештавамо све кориснике Система електронских фактура, да уколико су примили електронску пошту са адресе "no-reply@efaktura.mfin.gov.rs" која садржи прилог са следећим називом: "401-00-9700-2021-41-4·pdf.zip" не отварају прилог. 

  

Указујемо да предметна електронска пошта није послата са налога Министарства финансија и да се ради о малициозној поруци електронске поште.