У секцији Ажурирани примери XML датотека по UBL 2.1 стандарду можете преузети пример XML-а Фактуре са валутом.