Почетак примене Закона о електронском фактурисању на трансакције у којима учествују субјекти јавног и/или субјекти приватног сектора  утврђени у смислу овог закона предвиђен је за 01. 01. 2022. године.