Вебинари

Вебинар: Питања и одговори у вези са регистрацијом на еИД, пријавом на СЕФ и додавањем корисничких улога

 

На вебинару који је одржан 27. септембра 2022. године кроз форму питања и одговора представљен је начин регистрације на Портал за електронску идентификацију, затим пријава на Систем електронских фактура и додавање корисничких улога.

 

Додатне информације доступне су преко линка.

Вебинар: Преузимање ConsentID апликације, унос параметара, активација апликације и демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система електронских фактура

На вебинару који је одржан 20. септембра објашњен је процес преузимања и активације ConsentID апликације и демонтстриран рад у Систему електронских фактура.

 

Додатне информације се могу преузети преко линка.

Вебинар: Регистровање налога на Порталу за електронску идентификацију, пријава на Систем електронских фактура и додељивање корисничких улога

 

На вебинару који је одржан 13. септембра објашњен је процес регистровања налога на еИД-у, отварање налога субјекта на Систему е-Фактура и процес додељивања корисничких улога.

 

Презентације предавача, као и одговоре на питања постављена током вебинара можете преузети преко линка.

 

У наставку је снимак вебинара:

Снимак обуке за кориснике јавног сектора

Министарство финансија у сарадњи са НАЛЕД-ом организовано је 18. априла завршну обуку поводом почетка примене система електронских фактура за кориснике јавног сектора.

Учесници су упознати како са правним оквиром примене електронских фактура, тако и са  могућностима ажурираног система електронског фактурисања, начином коришћења те најчешћим сценаријима за слање и пријем електронских фактура између различитих актера.

У наставку је снимак обуке:

Вебинар: Нове функционалности у Систему електронских фактура

На вебинару који је одржан 21. априла предавачи су представили измене и допуне функционалности у непосредном окружењу Система електронских фактура. Теме: измена обрачуна ПДВ-а, измене попуста на нивоу ставке, нове пореске категорије, измене књижног одобрења/књижног задужења, авансни рачун – измене ставки, измена на нивоу коначног рачун, појединачна евиденција ПДВ-а, збирна евиденција ПДВ-а, приказ фактура носиоца јавних набавки, подешавања информационог посредника.

У наставку је снимак вебинара:

Вебинар: Најчешће постављена питања (други део) 

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању (Службени гласник РС", бр. 129 од 28. децембра 2021.) током вебинара, који je одржан 31. марта 2022. године, говорили смо о најчешће постављеним питањима везаним за отварање налога на СЕФ-у, као и о правним и техничким питањима.

У наставку је снимак вебинара:

Вебинар поводом покретања Система еФактура у јавном сектору

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању (Службени гласник РС", бр. 129 од 28. децембра 2021.) током наведеног вебинара koji je одржан 24. марта 2022. годинети говорили смо о отварању налога на Систему електронских фактура и демонстрирали део функционалности корисничког интерфејса СЕФ-а.

У наставку је снимак вебинара:

Вебинар: Повезаност и разлике између СЕФ-а и СУФ-а

Током вебинара који смо посветили Систему електронских фактура и Систему за управљање фактурама говорили смо о две платформе које ће корисницима омогућити ефикасно коришћење е-фактура и управљање е-фактурама.


У наставку је снимак вебинара:

 

Вебинар: Коришћење Система електронских фактура

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању ("Службени гласник РС", бр.129 од 28. децембра 2021.) Министарство финансија организовало је вебинар на тему „Коришћење Система електронских фактура“.

Током вебинара говорили смо о функционалностима појединачних тастера на командној табли, подешавањима у Систему еФактура, типовима докумената који се могу размењивати посредством Система Е-фактура, о креирању излазних докумената, начину пријема докумената на корисничком налогу купца.

У наставку је снимак вебинара:

 

 

Вебинар: Најчешће постављена питања и одговори у вези са коришћењем Система електронских фактура

Објављен је снимак вебинара на тему „Најчешће постављена питања и одговори у вези са коришћењем Система електронских фактура“ који је одржан 04. фебруара 2022. године.

Кроз овај вебинар дати су одговори на најчешће постављена питања о регистрацији на еИД и Систем еФактура, додељивању овлашћења у СЕФ-у, коришћењу електронских фактура. Такође, током вебинара одговорили смо и на техничка и правна питања у вези са коришћењем Система електронских фактура.

У наставку је снимак вебинара:

 

 

Регистрација на Систему е-Фактура, додељивање овлашћења и пријава нових корисника

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању ("Службени гласник РС", бр.129 од 28. децембра 2021.) 28. јануара 2022. године је одржан вебинар на тему „Регистрација на Систему е-Фактура, додељивање овлашћења и пријава нових корисника“

Теме вебинара су биле:

Генерисање параметара за регистрацију на Порталу за електронску идентификацију
Сертификациона тела
Регистрација квалификованим електронским сертификатом;
Регистрација двофакторском аутентикацијом
Пријава квалификованим електронским сертификатом и двофакторском аутентикацијом
Отварање налога на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат јавног сектора
Отварање налога на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат приватног сектора
Отварање налога за добровољне кориснике Система е-Фактура
Додељивање овлашћења на Систему Е-фактура и пријава нових корисника

У наставку је снимак вебинара:

 

 

Обука поводом покретања е-Фактуре у јавном сектору

Министарство финансија у сарадњи са Националном алијанском за локални економски развој (НАЛЕД) организовало је 1. децембра 2021. године у Палати Србија завршну обуку поводом покретања е-Фактура у јавном сектору за локалне самоуправе, локална јавна предузећа и установе.

На обуци су представљене кључне новине и предности које за локалне самоуправе доноси нови Закон о електронском фактурисању. Учесници обуке су се упознали са могућностима електронског система, начином коришћења и најчешћим сценаријима за слање и пријем електронских фактура између различитих актера. Догађај је отворио министар финансија Синиша Мали.

 

 

Вебинар на тему "Регистрација на Систему Е-фактура и додељивање овлашћења унутар компаније"

Министарство финансија 28. октобра 2021. године реализовало је вебинар на тему "Регистрација на Систему Е-фактура и додељивање овлашћења унутар компаније", у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању.

 

 

Вебинар на тему „Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система Е-фактура“

Министарство финансија 19. новембра 2021. године организовало је вебинар на тему „Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система Е-фактура“ у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању.

Учесници вебинара су детаљно информисани о функционалностима појединачних тастера на командној табли, типовима докумената који се могу размењивати посредством Система Е-фактура, начину креирања излазног документа (фактуре), начину креирања књижног одобрења, начину како се књижно одобрење референцира на изворну фактуру, начину извоза улазног документа, могућнотима додавања и слања прилога, начину пријема документа на корисничком налогу купца, статусима који се додељују документима, параметрима по којима је могуће вршити претрагу докумената.

 

 

Вебинар на тему „Повезивање на Систем Е-фактура путем АПИ сервиса“

Министарство финансија 04. новембра 2021. године организовало је вебинар на тему „Повезивање на Систем Е-фактура путем АПИ сервиса, генерисање АПИ кључа, XМЛ валидација“, у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању.

Консултант је учеснике вебинара информисао о начину пријаве на Систем Е-фактура, корацима за повезивање интерног софтвера корисника на Систем Е-фактура путем АПИ сервиса, начину генерисања АПИ кључа, XМЛ примерима датотека, XМЛ валидацији.