Примери XМЛ датотека по UBL 2.1 стандарду

Примери XМЛ датотека по UBL 2.1 стандарду доступни су за преузимање за следеће типове докумената: 
 

·        Фактура

·        Књижно одобрење

·        Књижно задужење