Ажурирани примери XML датотека по UBL 2.1 стандарду

Ажурирани примери XML датотека по UBL 2.1 стандарду доступни су за преузимање за следеће типове докумената:

 

  1. Авансна фактура
  2. Фактура са ослобођењем ПДВ-а
  3. Фактура за јавну набавку
  4. Фактура
  5. Књижно одобрење 
  6. Књижно задужење
  7. Коначна фактура
  8. Одобрење у периоду
  9. Одобрење више фактура
  10. Фактура са прилогом